werkconferentie dubbele zorgvragers


In de regio Zuid Limburg werken we samen aan goede zorg voor 'dubbele zorgvragers'. Dit zijn mensen die zorg nodig hebben uit minimaal 2 verschillende domein. Daardoor vallen ze vaak 'tussen wal en schip'.

Bijvoorbeeld iemand met dementie woont in het verpleeghuis, maar heeft ook psychiatrische zorg nodig. Door samen te werken met professionals uit de GGZ en gebruik te maken van hun expertise kan de bewoner toch gewoon in het verpleeghuis blijven wonen.

Tijdens de werkconferentie eind febuari hebben we deze samenwerking verstevigd. De komende jaren willen we nog betere zorg voor deze groep bieden door onder andere een expertiseteam en betere triage naar de juiste zorg op de juiste plek.